درمان نگار ۴۰

پانیک بیمار دختر ۲۲ ساله ای است که از حدود ۷ سال قبل به نوعی از بیماری های اضطرابی به نام حمله پانیک مبتلا است. تعداد حملات این بیمار معمولا ماهانه یکبار است...

ادامه مطلب
درمان نگار ۹۶۸

بیمار خانم ۳۲ ساله، مدیر موفق یکی از شرکت های صنعتی بود که با این شکایت به مطب مراجعه کرد: "اضطراب و استرسم آنقدر زیاد شده است که دیگر نمی توانم وظایف روزمره...

ادامه مطلب