درمان نگار ۸۷۰

درمان جای جوش صورت با طب سوزنی بیمار خانم ۲۸ ساله ای است که به علت جای جوش صورت مراجعه کرده است. در دو طرف صورت خود چند جای جوش کنار هم و...

read more
درمان نگار ۸۶۹

جوانسازی و درمان چین و چروک با طب سوزنی بیمار خانم ۴۱ ساله ای است که برای شفاف سازی و درمان چین و چروک پیشانی و زیر چشم و نیز تیرگی زیر چشم...

read more
درمان نگار ۸۶۸

طب سوزنی و شفاف سازی پوست صورت بیمار خانم ۳۲ ساله ای است که به علت کدورت پوست، لکه های وسیع تیره رنگ و کک و مک های فراوان مراجعه کرده است. او...

read more
درمان نگار ۸۶۶

درمان اسکار ناشی از آبله قدیمی با طب سوزنی بیمار خانم جوانی است که بر روی ساعد دستانش از کودکی جای اسکار ناشی از آبله مرغان دارد. تعداد این اسکارها حدود ۱۶ عدد...

read more
درمان نگار ۸۶۵

طب سوزنی در درمان زخم مزمن و عفونی صورت ناشی از برداشتن نامناسب ژل دایمی بیمار خانم میانسالی است که سال گذشته برای برجسته کردن گونه از ژل دایمی استفاده کرده است. اما...

read more