درمان نگار ۹۰۶

افزایش دمای بدن با طب سوزنی گوش بیمار خانم ۵۳ ساله ای است که برای درمان چاقی مراجعه کرده است. در معاینه مشخص شد بدن بیمار سرد است و تعریق زیادی هم دارد....

ادامه مطلب
درمان نگار ۹۰۵

درمان فوری خشکی و درد شانه با ماساژ گوش بیمار خانم ۶۵ ساله ای است که به علت درد و احساس گرفتگی شانه چپ مراجعه کرده است. او گفت از دو ماه قبل...

ادامه مطلب
درمان نگار ۹۰۴

درمان خشکی و درد شانه با آریکولارتراپی بیمار خانم ۵۷ ساله ای است که به علت فروزن شولدر (شانه منجمد) از دو سال قبل مراجعه کرده است. درمان های ضد درد و فیزیوتراپی...

ادامه مطلب