درمان نگار ۳۸

خانم ۳۶ ساله ای ساکن ورامین، با سابقه میگرن ۱۱ ساله، حمله های یک روز در میان و هر بار بیش از ۸ ساعت پیک درد به مطب مراجعه نمود. ردپای فوبیاهای متنوع...

ادامه مطلب
درمان نگار ۳۳

بیمار خانم ۵۸ ساله ای ساکن آذربایجان غربی است که به علت سردرد شدید مراجعه کرده است. سابقه سردردهای بیمار به حدود ۲۰ سال قبل برمی گردد. این بیمار معمولا در تمام روزها...

ادامه مطلب
درمان نگار ۲۵

آقای ۴۳ ساله با سینوزیت مزمن مراجعه و پس از ۷ جلسه درمانی و گذشت ۲ ماه، تحت رادیوگرافی سینوسی قرار گرفتند. نتیجه رادیوگرافی، با گرافی های قبلی متفاوت بوده و هیچ گونه...

ادامه مطلب
درمان نگار ۲۲

آقای ۲۳ ساله با میگرن مقاوم به انواع داروهای صناعی و گیاهی که حدود ۸ ماه بود به صورت هفتگی، تحت درمان سوماتوتریپیان تزریقی قرار داشته و بدون آن، دچار حملات شدید می...

ادامه مطلب
درمان نگار ۱۴

آقای ا.ح.ف ۲۸ ساله ساکن مشهد سردردهای چندین ساله با تشخیص میگرن و سینوزیت که زمان استرس و امتحانات و زمان سرما، تشدید می یابد و تاکنون به درمان های داروئی مقاوم بوده...

ادامه مطلب
درمان نگار ۹

بیمار خانم ۱۹ ساله ساکن کرج با سابقه میگرن ۵ ساله به مطب مراجعه نمود. سال گذشته در کرج تحت درمان طب سوزنی قرار گرفته بود و علیرغم پیش بینی جواب دهی عالی...

ادامه مطلب