درمان نگار ۳۰۵

خونریزی پشت شبکیه آقای ۷۷ ساله از تهران به دلیل خونریزی مویرگ پشت شبکیه در چشم چپ، دچار تاری و کاهش دید چشم چپ شده بود که با توجه به تجارب مثبت قبلی...

ادامه مطلب
درمان نگار ۹۷۶

پرولاکتین بالا خانم ۲۳ ساله با پرولاکتین بالا (pl:۸۹) و مقاوم به درمان و علائم سردرد، پریود به هم ریخته و استرس مراجعه کردند. پس از ۵ جلسه درمانی، بیمار ابراز نمود علائم...

ادامه مطلب
درمان نگار ۹۷۵

روماتیسم مفصلی آقای ۳۸ ساله مبتلا به روماتیسم مفصلی از ۸ سال پیش، با شکایت درد مهاجر در مفاصل مختلف مراجعه نمود. بیمار تحت نظر متخصص روماتولوژی درمان دارویی می شد. در طرح...

ادامه مطلب
درمان نگار ۲۳

خانم ۵۹ ساله مبتلا به طوفان تیروئیدی حاد که علیرغم مصرف سبد کامل دارویی، هیچ بهبود درمانی نداشت و زبده ترین همکاران غدد هم راهکاری را پیشنهاد نکرده بودند. ایشان به مدت ۵...

ادامه مطلب