درمان نگار ۸۵۱

درمان چاقی مقاوم به رژیم غذایی با طب سوزنی بیمار خانم ۳۲ ساله ای است که سال قبل با اضطراب شدید و چاقی مقاوم به درمان مراجعه کرده است. رژیم و ورزش نیز...

read more
درمان نگار ۸۵۰

اصلاح چاقی مقاوم به درمان با ترکیب طب سوزنی و امبدینگ بیمار آقای ۲۰ ساله ای است که علیرغم ورزش بسیار سنگین اصلا کاهش وزن ندارد. البته این بیمار اشتهای زیادی دارد و...

read more
درمان نگار ۱۱

بیمار خانم ۲۳ ساله ای بود که با وزن ۹۸ کیلوگرم مراجعه نموده و پس از ۶ جلسه ضمن کاهش وزن ۴ و نیم کیلوگرمی، ۳ سایز کاهش اندازه اندامی پیدا کرد به...

read more
درمان نگار ۴

دختر خانم ۱۴ ساله با ۱۰۸ کیلو وزن و بیماری کم کاری تیروئید به مطب مراجعه و پس از ۲ دوره طب سوزنی و در مجموع ۲۳ جلسه، ۲۷ کیلو کاهش وزن داشته...

read more