روند روی آوری دولت‌ها و سازمان های بزرگ جهانی به طب سوزنی

روند روی آوری جهان به طب سوزنی ، در دوران«مائو» و سامان دهی دوباره پزشکی سوزنی در چین پس از سال ها نکوهیدگی، بازدارندگی و جلوگیری از آن، این رشته بیشتر دیده شد. به ویژه رهسپاری هیئت بلندپایه ایالات متحده آمریکا به پکن در دهه هشتاد و رویدادهایی که در برابر دوربین رسانه‌های آن زمان پیش آمد، مایه شناساندن طب سوزنی در جایگاه ابزاری ارزشمند و تازه، به پزشکی کنونی (Common Medicine) شد. (۹۹)

از آن زمان تاکنون، نهادهای پزشکی غربی و گروه های پژوهشی، هیچ گاه طب سوزنی را رها نکردند. تا جایی که امروزه، در هر ماه، پژوهش های گوناگونی در همه سرنوشتارهای طب سوزنی در گاه نامه های دانشورانه جهانی و همایش‌های تخصصی رو می‌شود

و شنیدنی تر این‌که درس نامه های بسیاری از رشته‌های تخصصی نیز، در این سال ها، در بخشی‌هایی از درون مایه خود، به طب سوزنی و توانمندی‌های تخصصی آن در دامنه وابسته به خود پرداخته‌اند.

 

روند روی آوری جهان به طب سوزنی


برای خواندن مطالب درمورد امبدینگ شکم :

 

برخی دانشگاه‌های پیشرو مانند انگلستان نیز، طب سوزنی را در جایگاه دو واحد سازمانی آموزشی در سرنوشتار آموزشی دانشجویان پزشکی عمومی گنجانده‌اند تا جایی که در ایران نیز دو واحد اختیاری در این زمینه دیده شده است. با این برآورد که سال‌های شکوفایی هرچه بیشتر و توان گرفتن طب مکمل و به ویژه طب سوزنی در راه است.

امروزه بنیادهای بزرگ پژوهش طب سوزنی در جهان مانند NIH در آمریکا و نهادهای دانشورانه وابسته به سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان دهی چشمگیری در پژوهش و گسترش طب سوزنی در سامانه های بهداشت و درمان برپا کرده‌اند.

فدراسیون جهانی طب سوزنی و در راستای آن، سازمان‌های دانشورانه و پژوهشی در جهان، دولت‌ها و بخش‌های حاکمیتی نیز طب سوزنی را با نگاهی تازه و راهبردی دنبال می‌کنند و این دیدگاه، همه لایه های کشوری و لشگری را دربرمی‌گیرد.