مهمترین دلایل استقبال گسترده از طب سوزنی در سرتاسر جهان را می توان این موارد دانست:

دسترسی آسان

نداشتن عوارض جانبی

دوری از مواد شیمیایی مضر

تناسب با عملکردهای طبیعی بدن

صرفه اقتصادی درمان های طب سوزنی

قدرت درمانی و پاسخدهی مناسب

علاقه مردم به طب مکمل

اعلامیه سازمان بهداشت جهانی در ترغیب جامعه جهانی برای استفاده از طب مکمل و تایید علمی طب سوزنی

مقالات علمی جدید طب کلاسیک در تایید کارکردهای ویژه طب سوزنی

قدمت ۲۵۰۰ ساله طب سوزنی