به طور کلی خدمات درمان پزشکی در بیشتر موارد حتی به فرض درمان، با عوارض و گرفتاری هایی نیز همراه است. این عوارض هم در درمان های جراحی و هم در درمان های داخلی و دارویی دیده می شود. البته در بسیاری از موارد، سودمندی درمان ها به میزان شدت عوارض می چربند. ولی در هر صورت عوارض جانبی هر روش درمانی نیز باید در انتخاب آن روش در نظر گرفته شود.

خوشبختانه شهرت طب سوزنی، در بین روش های درمانی، به نداشتن عوارض جانبی است. در واقع طب سوزنی با وجود کارآمدی خوب، عوارض جانبی قابل توجهی ندارد. البته این بدان معنا نیست که هیچ عارضه ای در طب سوزنی وجود ندارد. چنانکه مواردی مثل عفونت، درد، کاهش موقت سطح هوشیاری و بعضی موارد نادر دیگر مطرح هستند. اما در مقایسه با سایر روش های پزشکی، این عوارض بسیار بسیار نادر و به فرض وقوع، کم اهمیت و زود گذر هستند. به ویژه که طب سوزنی در ایران در بستر استریل و سوزن های یک بار مصرف دنبال می شود.

مزایای طب سوزنی

طب سوزنی امروز توانسته است خود را در راس فهرست رشته های مکمل در سراسر جهان معرفی کند و بخش قابل توجهی از خدمات درمانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص دهد. این کامیابی، مدیون امتیازات ویژه و تحسین برانگیز طب سوزنی در میان رشته های پزشکی است:

 • کارآمدی و موفقیت در درمان بخش زیادی از بیماری ها.
 • اثر بخشی ویژه در بیماری هایی که طب کلاسیک قادر به بهبود یا محدود سازی آن ها نیست.
 • تاثیرات شگفت انگیز درمانی در موارد خاص و بیماری های سخت.
 • بهره گیری از سیستم طبیعی بدن (در مقابل درمان های دارویی و …).
 • عوارض جانبی ناچیز.
 • ماهیت بیمار محوری (در مقابل بیماری محوری طب رایج).
 • دسترسی ساده به خدمات طب سوزنی.
 • هزینه پایین به نسبت موفقیت های چشم گیر.
 • وابستگی کمتر به تجهیزات سنگین و نیمه سنگین تشخیصی.
 • دسترسی به امکانات تشخیصی تازه تر در مواجهه با بیماری ها.
 • عدم نیاز به مصرف طولانی مدت دارو و عوارض جانبی آن.
 • پایداری طولانی مدت آثار درمانی آن.
 • امکان قطع یا کاهش مصرف دارو در بیماری های مزمن با دستور پزشک معالج.
 • افزایش قدرت درمانی داروها در بیماری های مزمن.
منبع

کتاب طب سوزنی برای همه