به گفته دکتر استوارت مارو، هنر قدیمی و چینی طب سوزنی در درمان انواع ریزش مو و کچلی به طور چشم گیری موثر است. طب سوزنی موجب تحریک و تنظیم جریان خون در کف سر و افزایش میزان مواد مغذی رسیده به فولیکول موها شده و از ریزش مو جلوگیری می کند.

طب سوزنی در رشد موهای جدید

بر اساس طب چینی، کیفیت موها به میزان انرژی موجود در بدن (qi)، خون و انرژی موجود در کلیه ها وابسته است. کلیه ها، تغذیه مو را کنترل می کنند. هنگامی که میزان کافی از qi، خون و انرژی کلیه ها در بدن گردش نکند، ریزش مو اتفاق می افتد. طب سوزنی موجب افزایش و تنظیم میزان انرژی و خون در بدن می شود. همین امر باعث تقویت کلیه ها و نیز رشد موهای سالم می شود. وارد کردن سوزن ها به طور مستقیم به کف سر موجب بهبود گردش خون و رشد موهای جدید خواهد شد.

پزشک شما با وارد کردن سوزن های بسیار باریک به نقاط مختلف تعیین شده، گردش خون و کلیه ها را تقویت می کند. او همچنین ممکن است از چکش هفت ستاره با سوزن شکوفه آلو استفاده نماید. چکش هفت ستاره وسیله چکش مانندی است که چند سوزن بسیار باریک از سطح آن بیرون زده و سطح پوست را تحریک می کند. پزشک با استفاده از چکش به آرامی بر سطح پوست سر شما ضربه زده و جریان خون و رشد موها را تقویت می کند.

منبع

http://www.belgraviacentre.com/blog/alternative-hair-loss-treatments-acupuncture-114/