در طی سالیان اخیر طب سوزنی به یکی از معروف‌ترین روش‌های مکمل در درمان بیش فعالی کودکان تبدیل شده است. به طور خاص در این مورد طب سوزنی در ناحیه گوش از نظر اثرگذاری بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کاشت سوزن در ناحیه گوش به تنهایی یا همزمان در سایر نقاط بدن برای درمان بیماری‌های بیشماری بکار گرفته شده است. از آنجایی که کاشت سوزن در ناحیه گوش جزو روش‌های غیرتهاجمی محسوب می‌شود لذا این روش برای درمان کودکان بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد.

بیش فعالی جزو یکی از شایعترین شرایط پزشکی مرتبط با کودکان در آمریکا شناخته می‌شود. براساس گزارش آکادمی روانشناسی کودکان و بزرگسالان آمریکا بیش از ۱۰% پسران و حدود ۵% دختران با این اختلال درگیرند. درمان‌های رایج برای بیش فعادلی کودکان و اختلال کم توجهی تجویز داروی رتالین است. لذا یکی از چالش‌های مهم والدین در پروسه درمان نگرانی بابت عوارض جانبی داروها و جستجو در مورد روش‌های جایگزین است.

طب سنتی چینی یکی از این روش‌های جایگزین مورد توجه والدین می‌باشد. به اعتقاد پیروان این روش طب سنتی چینی یک سیستم درمانی کامل است که هر بیمار را به طور منحصربفرد ارزیابی کرده و بر حسب شرایط شخصیتی، فیزیکی و بیماری وی درمان خاصی ارائه می‌کند. درمان بیش فعالی کودکان بوسیله طب سوزنی با نگاه کاملا متفاوتی نسبت به روش‌های مدرن انجام می‌شود. در طب مدرن بیش فعالی ناشی از اختلالات پیچیده در تکامل سیستم عصبی در نظر گرفته می‌شود. در حالی که در طب سوزنی عامل بیش فعالی تغذیه ناکافی روحی، برانگیختگی روحی یا گرمای درونی، گرفتگی عروق ناشی از سکون یا لخته خون است. گرفتگی عروق به علت جلوگیری از گردش آزادانه خون می‌تواند به باعث اختلال در تغذیه درون شود.

تاثیر طب سوزنی در درمان بیش فعالی بر اساس تحقیقات کلینیکی:

بر اساس مطالعات کلینیکی هم طب سوزنی و هم گیاهان دارویی  برای درمان بیش فعالی کودکان قابل استفاده هستند. ادعا می‌شود یک دوره درمانی کامل شامل هر دو روش طب سوزنی در ناحیه گوش و گیاهان دارویی می‌تواند در درمان بیش فعالی خفیف یا ملایم موثر و همچنین نقش تعدیل کننده در بیش فعالی‌های حاد داشته باشد. لذا می‌تواند ضمن کاهش نیاز به دارو، از اثرات جانبی آن نیز بکاهد.

در مطالعه کارآزمایی کنترل شده تصادفی که در سال ۲۰۱۴ در مجله چینی Zhongguo Zhen Jiu چاپ شده است تاثیر طب سوزنی در ناحیه جمجمه در درمان بیش فعالی کودکان با روش EGG بیوفیدبک مورد مقایسه قرار گرفت. در این مطالعه ۱۰۰ کودک بطور مساوی در گروه‌های کنترل و آزمون قرار گرفتند. در گروه کنترل فقط از روش EGG بیوفیدبک استفاده شد و در گروه دیگر همزمان تیمار با طب سوزنی نیز انجام شد. ۴۰ جلسه درمانی طی ۴ دوره (هر دوره ده جلسه) صورت گرفت. نتایج این آزمون نشان داد که استفاده همزمان طب سوزنی و EGG بیوفیدبک تاثیر درمان قابل ملاحظه‌ایی نسبت به صرفا بیوفیدبک داشته است.

در مطالعه سیستماتیک و فراتحلیل که در سال ۲۰۱۵ در مجله چینی Zhen Ci Yan Jiu چاپ شده است نیز تاثیر طب سوزنی در درمان بیش فعالی در کودکان مورد ارزیابی قرار گرفت. این بررسی دربرگیرنده ۱۳ مطالعه کارآزمایی کنترل شده تصادفی با جامعه آماری ۱۳۰۴ کودک مبتلا به ADHD بوده‌ است. در این مطالعه نیز طب سوزنی به عنوان یک روش موثر و ایمن در درمان بیش فعالی کودکان نتیجه‌گیری شد به طوریکه استفاده همزمان آن با دارو می‌تواند تاثیر چشمگیرتری نسبت به مصرف تنهایی دارو داشته باشد.

در مطالعه کارآزمایی کنترل شده تصادفی دیگر، که در سال ۲۰۱۸ توسط گروهی از پژوهشگران ایرانی در ژورنال European Journal of Integrative Medicine چاپ شده است نیز تاثیر همزمان طب سوزنی و دارو (رتالین) در درمان بیش فعالی کودکان و بزرگسالان مقایسه شده است. این مطالعه شامل ۵۹ کودک با متوسط سن ۱۰.۶ سال بوده است. پس از سه جلسه تیمار در هفته و به مدت چهار هفته، در این بررسی نیز اثر طب سوزنی در درمان بیش فعالی کودکان قابل توجه گزارش شد. همچنین در مطالعه دیگری که توسط گروهی دیگر از محققان ایرانی در سال ۲۰۱۸ در مجله J Gorgan Univ Med Sci چاپ شده از طب سوزنی در ناحیه گوش برای درمان بیش فعالی در کودکان ۷-۱۴ ساله استفاده شده است. نتایج این مطالعه که بر روی ۳۰ کودک انجام شده است نیز نشان می‌دهد بعد از ۸ هفته تیمار با طب سوزنی مقیاس هوشیاری و توجه شنوایی در کودکان بهبود معنی داری یافته است.

بطور خلاصه نتایج اکثر مطالعات کارآزمایی بالینی حکایت از تاثیر طب سوزنی خصوصا در ناحیه گوش در درمان بیش فعالی کودکان دارد. بر اساس این گزارشات اثر درمانی طب سوزنی خصوصا بعنوان یک روش مکمل در کنار روش‌های رایج مانند مصرف دارو نیز چشمگیر بوده است. با اینحال در اکثر این مطالعات کارآزمایی توصیه به آزمون‌های بیشتر با جامعه آماری بزرگ‌تر شده است. لذا برای ادعای قطعی در این مورد، شناخت مکانیسم‌های اثر این روش درمانی و پروتوکل‌های دقیق اجراء تکنیک همچنان نیاز به مطالعات کارآزمایی و فراتحلیل بیشتری می‌باشد.

 

با کلیک روی “بیماری‌های قابل درمان با طب سوزنی” می‌توانید با خدمات مختلف ما آشنا شوید و در صورت تمایل برای تماس با ما و کسب اطلاعات بیش‌تر اینجا کلیک کنید.

منابع

https://www.pacificcollege.edu/news/blog/2014/07/28/treating-adhd-acupuncture

https://yosan.edu/wp-content/uploads/2018/11/Treatment-of-ADHD-with-Acupuncture-by-Michael-Maguire.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25876346

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26502548

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876382018305225

http://goums.ac.ir/journal/article-1-3539-en.html