آرتروز تنها یک بیماری نیست. این یک اختلال پیچیده است که می تواند بیش از ۱۰۰ عارضه و مشکل مختلف به با ر آورد. هر فرد در هر شرایط سنی ممکن است به آرتروز دچار شود. دو نوع از شایع ترین انواع آرتروز، استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید هستند. این دو نوع آرتروز عوامل، فاکتورهای ریسک، و عوارض مختلفی را بر روی بدن دارند. با این وجود، استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید یک عارضه مشترک دارند و آن درد دائمی مفاصل است.

تحقیقات در مورد تاثیر طب سوزنی بر آرتروز

مطالعات بسیاری نشان می دهند که طب سوزنی می تواند به درمان آرتروز و دیگر بیماری های خود ایمنی کمک کند.

در یکی از مطالعاتی که در اسکاندیناوی صورت گرفته است نشان داده شد که ۲۵ درصد از بیماران مبتلا به آرتروز بعد از دریافت درمان طب سوزنی، از قرار گرفتن تحت عمل جراحی منصرف شدند. در این مطالعه محققان طب سوزنی را با مشاوره و ورزش برای درمان آرتروز مفصل ران مقایسه کردند. ۳۲ بیماری که در انتظار جراحی تعویض لگن بودند به دو گروه ۱۶ نفره تقسیم شدند. اعضای گروه اول تحت یک جلسه ۱۰ دقیقه ای و ۵ جلسه ۲۵ دقیقه ای طب سوزنی قرار گرفتند، و اعضای گروه دیگر تحت مشاوره و ورزش های مناسب آرتروز در طول ۶ هفته قرار گرفتند.

بعد از ۶ هفته، بیماران از جهت درد و توانایی حرکت و عملکرد مورد بررسی قرار گرفتند: در بیمارانی که درمان طب سوزنی را دریافت کرده بودند، بهبود چشمگیری مشاهده شد، در حالی که هیچ پیشرفت خاصی در بیماران تحت مشاوره و ورزش دیده نشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که طب سوزنی در درمان آرتروز مفصل ران نسبت به مشاوره و ورزش بسیار موثر تر است.

مطالعه دیگری که در دانشگاه مری لند صورت گرفت نشان می دهد در صورتی که طب سوزنی به درمان بیماران مسنی که مبتلا به آرتروز و درد زانو هستند اضافه شود، بهبود آنها سریع تر و بهتر نمایان می شود.

برای تعیین اینکه آیا طب سوزنی درمانی مکمل، ایمن و موثر برای درمان آرتروز و درد زانوی سالمندان است یا خیر، یک تحقیق تصادفی و بالینی در دانشکده پزشکی دانشگاه مری لند انجام شد. این تحقیق سه مورد زیر را مورد بررسی قرار داد:

  • آیا انجام طب سوزنی به عنوان طب مکمل همراه با درمان همیشگی، موجب افزایش میزان کاهش درد در افراد می شود؟
  • آیا تاثیر طب سوزنی تا ۴ هفته بعد از درمان پایدار است؟
  • آیا طب سوزنی عوارض جانبی دارد؟

۷۳ بیمار به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول در طول ۸ هفته، ۲ بار در هفته به همراه درمان همیشگی، تحت درمان طب سوزنی نیز قرار گرفت و گروه دوم تنها تحت درمان همیشگی قرار گرفت. بیمارانی که تحت طب سوزنی قرار گرفته بودند بعد از ۸ هفته درد کمتر و قابلیت حرکت بیشتری داشتند. اما تغییری در وضعیت بیماران گروه دوم مشاهده نشد. همچنین هیچ یک از بیماران در جلسات درمان هیچ گونه عوارض جانبی را برای طب سوزنی گزارش نکردند.

 

منبع

https://www.acufinder.com/Acupuncture+Information/Detail/Acupuncture+for+Arthritis