طب سوزنی اغلب می تواند به نتایج سریع تر درمانی نسبت به داروهای رایج منجر شود. برای کسب بهترین نتیجه از درمان طب سوزنی، رعایت نکات زیر بسیار کمک کننده است:

قبل از جلسه درمانی از شما خواسته می شود که سوابق پزشکی خود را شرح دهید. صادقانه و کامل به پرسش ها پاسخ دهید چرا که همه شرایط شما در نوع درمان تاثیر گذار است. همچنین باید تمام داروهایی را که مصرف می کنید به طور کامل ذکر کنید.

قبل از جلسه درمانی، غذای سبکی بخورید. نباید گرسنه باشید یا اینکه شکم تان خیلی پر باشد. از خوردن غذاهای چرب و سنگین که معده را ناراحت می کند، خودداری کنید. همچنین درمان طب سوزنی با معده خالی می تواند موجب سرگیجه، سردرد یا حتی غش شود.

رنگ و بافت پوشش زبان، راه تشخیصی مهمی برای پزشکی شرقی است. قبل از طب سوزنی زبان خود را مسواک نزنید.

لباس های راحت و گشاد بپوشید.

از مصرف الکل و مواد مخدر ۱۲ ساعت قبل از درمان خودداری کنید.

از مصرف مواد کافئین دار (قهوه، چایی، نوشیدنی های انرژی زا و …) ۳ ساعت قبل از جلسه درمان خودداری کنید. کافئین یک محرک است و مانع عملکرد درست درمان طب سوزنی می شود.

قرار جلسه طب سوزنی خود را زمانی بگذارید که قبل از آن در شرایط استرس و سخت نبوده باشید. همچنین از انجام تمرینات ورزشی سنگین قبل از طب سوزنی خودداری کنید.

قبل از جلسه طب سوزنی مقدار زیادی آب بنوشید.

قبل از شروع درمان حتما به توالت بروید. درمان طب سوزنی می تواند کلیه ها و مثانه را تحریک کند.

واقع گرا باشید. باید نسبت به نتیجه طب سوزنی آگاهی کامل کسب کنید. در بسیاری از موارد چندین جلسه درمانی لازم است. همه سوالات خود را قبل از شروع درمان از پزشکتان بپرسید.