ویژگی اصلی پر اشتهایی عصبی، خوردن مقادیر زیاد و غیر قابل کنترل غذا است که می تواند منجر به کارهای مختلفی جهت جلوگیری از افزایش وزن از جمله استفراغ القایی توسط خود فرد، انجام ورزش های شدید، سوء مصرف مسهل ها و … شود.
طب سوزنی می تواند مشکلات جسمی و روحی اختلالات خوردن را بهبود بخشد. طب سوزنی موجب تقویت سیستم گوارشی و غدد می شود و همچنین برای درمان مشکلات روحی (افسردگی یا اضطراب) که موجب پر اشتهایی عصبی می شود کاربرد دارد. مطالعات نشان داده طب سوزنی به ایجاد تعادل عصبی و کاهش وزن در افراد مبتلا به پر اشتهایی عصبی کمک می کند.