اندازه سوزن

سوزن‌های مورد استفاده در طب سوزنی ژاپنی کوتاه‌تر و نازک‌تر هستند که این باعث می‌شود از طریق نفوذ سطحی‌تر به درد کمتر بیانجامد. در حالی که در طب سوزنی چینی از سوزن‌های بلندتر و قطورتر استفاده می‌شود.

عمق نفوذ سوزن

اندازه سوزن‌ها بر حسب عمق نفوذ مورد نیاز متفاوت است. سوزن‌های ژاپنی معمولا در سطح پوست بکار برده می‌شوند و ممکن است به آرامی به لایه زیرین پوست نفوذ کنند. در حالی که سوزن‌های چینی در عمق بیشتری فرو برده می‌شوند که این امر می‌تواند برای بسیاری همراه با احساس درد باشد. با این وجود در نظر برخی افراد طب سوزنی چینی مناسب و مفیدتر می‌آید، چرا که همزمان با فرو بردن سوزن می‌توانند حرکات انرژی “چی” را در بدن به طور موثرتری احساس کنند.

استفاده ترکیبی از گیاهان دارویی

بزرگترین تفاوت بین دو روش در این است که در طب سوزنی چینی معمولا به طور همزمان از گیاهان دارویی نیز استفاده می‌شود. طب سوزنی بخشی از طب سنتی چینی بوده و داروهای گیاهی نیز یک وجه ضروری در طب سنتی چینی هستند. در حالی که در طب سوزنی ژاپنی عمدتا از گیاهان دارویی استفاده نمی‌شود.

لمس به عنوان مرحله آماده‌سازی قبل از طب سوزنی

در طب سوزنی ژاپنی تماس دستی و لمس نقاط مختلف قبل از بکار بردن سوزن تاکید می‌شود، تا در مورد نقطه مناسب برای فرو بردن سوزن، درک و نظر دستی بدست آید.

روش فرو بردن سوزن

طب سوزنی چینی و ژاپنی دارای تفاوت‌های جزئی در نحوه فرو بردن سوزن هستند. امروزه استانداردهایی مانند استفاده از تیوب‌های خاص در مورد فرو بردن سوزن وجود دارد که در گذشته موجود نبوده است. در طب سوزنی چینی پس از فرو بردن سوزن دستکاری‌ها و تغییرات در آن اعمال می‌شود در حالی که در طب سوزنی ژاپنی این اتفاق نمی‌افتد.

احساس قوی‌تر “چی”

در طب سوزنی چینی احساس نیروی “چی” و حرکت آن در نقاط خاصی از بدن قوی‌تر است، چرا که سوزن در عمق بیشتری بکار می‌رود و پس از فرو بردن بیشتر دستکاری (چرخانده یا جابجا) می‌شود.

استفاده از تکنیک Moxibustion

در طب سوزنی ژاپنی از این تکنیک بیشتر استفاده می‌شود؛ که در آن برگ‌های خشک گیاهان خاصی در مجاورت پوست و قبل از اعمال سوزن سوزانده می‌شود. گرمای ایجاد شده در این روش می‌تواند خاصیت تسکین دهنده داشته باشد.

منبع

www.imholistichealth.org/the-7-key-differences-between-chinese-and-japanese-acupuncture