طب سوزنی با فرو بردن سوزن ها در نقاط خاص بدن موجب افزایش جریان خون به دنبال اتساع عروق خونی کوچک در ناحیه مورد نظر می شود. این افزایش گردش خون به طور کلی روش مناسبی برای تسکین درد است، اما در مورد سردردهای میگرنی این کار مفید نیست. درد ناشی از سردردهای میگرنی مربوط به اتساع عروق خونی در سر است که با افزایش بیشتر جریان خون در آن منطقه، علائم بیماری شدیدتر می شود. در طب سوزنی برای میگرن، از نقاط خاص موجود در سر، گردن و بالا تنه اجتناب می شود و در عوض از مناطق دیگر بدن به خصوص قسمت های پایین بدن (پاها و بازوها) استفاده می شود.