در پنجاه سال اخیر، طب سوزنی با ورود به درمان های طب غربی توانسته است فناوری های دنیای امروز را نیز با خود همراه کند.

[kc_accordion open_all=”yes” class=”accor_section3″][kc_accordion_tab title=”طب سوزنی با استفاده از جریان برق”][kc_column_text]
در پنجاه سال اخیر، طب سوزنی با ورود به درمان های طب غربی توانسته است فناوری های دنیای امروز را نیز با خود همراه کند. یکی از این موارد، جریان برق است.

برق را می توان به طور مستقیم در نقطه طب سوزنی استفاده نمود یا آن را به سوزن ها متصل کرد. جریان برق، می تواند میزان تحریک را در نقطه طب سوزنی افزایش دهد و به خصوص برخی واسطه های حیاتی بدن به نام اندورفین ها را بسیار خوب تحریک کند. البته در برخی از موارد، این روش عود پس از درمان را بالا می برد و به همین دلیل بهتر است تصمیم گیری برای استفاده از جریان برق، توسط پزشک آشنا با طب سوزنی و مکانیسم های عمل آن صورت گیرد.

این روش با دستگاه مخصوص طب سوزنی انجام می شود و شکل موج تولیدی آن با برقی که در فیزیوتراپی یا رشته های دیگر پزشکی استفاده می شود، متفاوت است.

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”طب سوزنی با استفاده از لیزر”][kc_column_text]
امروزه بیشتر دستگاه های مدرن لیزر، گزینه طب سوزنی هم دارند. در واقع استفاده از لیزر کم توان برای تحریک نقطه سوزنی هم یکی از ابزارهای انجام طب سوزنی است. لیزر طب سوزنی با چند هدف ممکن است انتخاب شود:

  • کودکانی که طب سوزنی برای آن ها مفید است اما به دلیل ترس یا درد زیاد، امکان سوزن زدن نیست. استفاده از نور لیزر در این شرایط، اهداف پزشک را به طور کامل برآورده می کند.
  • موارد بیماری ایدز یا هپاتیت که جهت احتیاط، استفاده از سوزن منتفی است.
  • بیماری هایی که دانش لیزر پزشکی، تاثیرات اضافی در درمان های طب سوزنی ایجاد می کند.

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][/kc_accordion]