info@tebsoozani.com   ۸۸۶۵۵۱۳۸ (۹۸۲۱+)
اضطراب
اضطراب
یکی از مهمترین بیماری هایی که بسیاری از مردم در طول زندگی...
ادامه مطلب
اضطراب و افسردگی
اضطراب و افسردگی
امروزه با توجه به اینکه طب سوزنی هیچ گونه عارضه ای مثل...
ادامه مطلب
وسواس
وسواس
برای همه ما پیش آمده است که برای اطمینان، چیزی را 2...
ادامه مطلب
کابوس شبانه
کابوس شبانه
کابوس نوعی رویا است که در بازه ای از خواب که دارای...
ادامه مطلب
عصبانیت
عصبانیت
از دیدگاه طب سوزنی سنتی، خشم نوعی انفجار انرژی شبیه به آتشفشان...
ادامه مطلب