عصبانیت

از دیدگاه طب سوزنی سنتی، خشم نوعی انفجار انرژی شبیه به آتشفشان است. برای بعضی از افراد آتشفشان خیلی سریع فوران می کند. برای بعضی دیگر زمان زیادی نیاز است تا آتشفشان فوران کند، اما اگر فوران کند آسیب زیادی به جای می گذارد.
با توجه به این دیدگاه، خشم عکس العملی طبیعی است. اما تخلیه دائم خشم می تواند عملی آسیب زننده و مخرب برای بدن باشد، زیرا فرد کاملا خالی از انرژی و آسیب پذیر می شود.
طب سوزنی سنتی چینی تنها به تخلیه انرژی هنگام خشم نمی پردازد، بلکه به عامل اصلی بروز خشم می پردازد. اگر ما به اصل یین (Yin) و یانگ (Yang) برگردیم، می بینیم که یین عنصر خنک کننده، آرامش بخش، ملایم و عامل زنانه است در حالی که یانگ عنصر خشن، شدید، برونگرا و فعال است.
با توجه به این دیدگاه، خشم از کم شدن یین و زیاد شدن یانگ حاصل می شود. یین همانند پدر و مادری است که مراقب کودک است و یانگ همانند کودک است. هنگامی که این دو عامل در تعادل باشند، بسیار موثر و کاربردی هستند و می توانند زندگی را در چارچوب انسانی پیش ببرند.
طب سوزنی می تواند کمک کند تا فرد به شیوه کنترل شده ای خشم خود را تخلیه کند، درست همانند شیر آب که جریان آب را کنترل می کند. با کنترل تخلیه خشم، طب سوزنی می تواند از ایجاد آسیب به فرد و اطرافیان او جلوگیری کند.
به تعادل رساندن یین و یانگ اصلی ترین روش کنترل خشم در طب سوزنی است.

منبع

www.acupuncture-brisbane.com/acupuncture-for-anger-release