میوتونی مادرزادی

یک اختلال عصبی عضلانی مادرزادی است. این بیماری بهبود نمی یابد و چند نوع مختلف دارد.

علایم

توده عضلانی این افراد، طبیعی یا افزایش یافته است. البته در موارد خیلی پیشرفته، آتروفی عضله نیز ممکن است اتفاق بیفتد. این افراد در شروع به حرکت مشکل دارند یعنی در ابتدای حرکت باید چند ثانیه یا بیشتر صبر کنند تا عضله توان حرکتی پیدا کند. علت بروز این مشکل، نقص در کانال های یونی کلر در سطح سلول است. میوتونی مادرزادی، درمان خاصی به غیر از فیزیوتراپی ندارد.

درمان میوتونی مادرزادی با طب سوزنی

تاثیر طب سوزنی در درمان میوتونی بسیار چشمگیر است. البته این افراد بهبود نمی یابند ولی شروع حرکت و انرژی حرکتی آن ها، به حد طبیعی می رسد.
به طور کلی، طب سوزنی بدن به علاوه طب سوزنی گوش در درمان این بیماران روشی بسیار موثر است.