info@tebsoozani.com   ۸۸۶۵۵۱۳۸ (۹۸۲۱+)

درد پای دیابتی

آسیب به اعصاب محیطی پاها در بیماران مزمن دیابتی باعث ایجاد درد سوزشی، گزگز و دردهای تیر کشنده شدید پاها می گردد. مهمترین نکته در این بیماران، کنترل دیابت و سیگار نکشیدن است.در پزشکی برای کنترل درد از مسکن ها، مخدرها، ضد افسردگی ها و ضد تشنج ها استفاده می شود. البته با پیشرفت درد پای دیابتی، به تدریج پاها بی حس می شوند و حتی این مسکن ها هم دردی دوا نمی کنند.

اثر طب سوزنی در درمان درد پای دیابتی

  • تسکین قوی و بی عارضه درد پای دیابتی که از داروها هم قوی تر است
  • افزایش خونرسانی به پاها و نیز کمک به ترمیم دوباره عصب

طب سوزنی گوش و بدن برای این بیماران عالی است. البته با توجه به طول دوره بیماری بهتر است از ایمپلنت گوش به علاوه طب سوزنی استفاده شود.

Project Details
Name درد پای دیابتی Categories دردهای عصبی