درد پای دیابتی

آسیب به اعصاب محیطی پاها در بیماران مزمن دیابتی باعث ایجاد درد سوزشی، گزگز و دردهای تیر کشنده شدید پاها می گردد. مهمترین نکته در این بیماران، کنترل دیابت و سیگار نکشیدن است.

در پزشکی برای کنترل درد از مسکن ها، مخدرها، ضد افسردگی ها و ضد تشنج ها استفاده می شود. البته با پیشرفت درد پای دیابتی، به تدریج پاها بی حس می شوند و حتی این مسکن ها هم دردی دوا نمی کنند.

اثر طب سوزنی در درمان درد پای دیابتی

تسکین قوی و بی عارضه درد پای دیابتی که از داروها هم قوی تر است

افزایش خونرسانی به پاها و نیز کمک به ترمیم دوباره عصب

طب سوزنی گوش و بدن برای این بیماران عالی است. البته با توجه به طول دوره بیماری بهتر است از ایمپلنت گوش به علاوه طب سوزنی استفاده شود.