سرگیجه

در واژگان پزشکی، کلمه “سرگیجه” می تواند حالات مختلفی را توصیف کند. این حالات شامل غش کردن، از دست دادن تعادل و احساس دوران است. در بیشتر موارد، سرگیجه زمانی رخ می دهد که گوش داخلی و عصب آن عملکرد صحیحی نداشته و در عملکرد مغز اختلال ایجاد کنند. سرگیجه شدید می تواند آزار دهنده باشد و موجب بروز حالت تهوع و عدم تعادل شود.
سرگیجه ممکن است در اثر عوامل مختلفی مانند اختلالات اضطرابی بروز کند. افرادی که دچار حملات پنیک (ترس) می شوند یا ترس از مکان های شلوغ دارند نیز ممکن است سرگیجه را به عنوان یکی از عوارض بیماری شان تجربه کنند. عوامل بروز سرگیجه می تواند بیماری های جسمی یا روانی باشد. اگر چه عامل اولیه بیشتر سرگیجه ها بیماری های فیزیکی هستند، اما اختلالات اضطرابی نیز می توانند این حالت را تشدید کنند.

کاربرد طب سوزنی در درمان سرگیجه

بر اساس اعتقاد طب سنتی چینی، سرگیجه ممکن است در اثر عدم تعادل های مختلفی در بدن رخ دهد. به طور مثال سرگیجه می تواند از عوارض رکود خون یا وجود بیش از حد خلط باشد. برای درمان این عوارض، متخصص طب سوزنی سوزن های بسیار باریکی را در نقاط خاصی وارد می کند. این نقاط طب سوزنی در طول کانال های انرژی به نام مریدین که در تمام بدن پراکنده اند، قرار دارند. کاشت ای اس پی و طب سوزنی گوش، هر دو در درمان سرگیجه عالی عمل می کنند.

منبع

http://www.livestrong.com/article/530955-acupuncture-for-balance-and-dizziness/