شانه منجمد

در ناحیه شانه، بافت همبند یک کپسول را در اطراف استخوان، رباط ها و تاندون های مفصل شانه تشکیل می دهد. اگر این کپسول ضخیم تر یا تنگ تر شود موجب بروز شانه منجمد می شود. التهاب ناشی از شانه منجمد موجب درد شدید و محدود شدن دامنه حرکتی شانه می شود. در بسیاری از موارد، عامل بروز شانه منجمد مشخص نیست اما دیده می شود در افرادی که مبتلا به آسیب های ستون فقرات گردنی، دیابت و پرکاری تیروئید هستند یا تحت جراحی شانه یا قلب باز قرار گرفته اند، احتمال ابتلا به شانه منجمد بیشتر است. نشانه های شانه منجمد به مرحله بیماری وابسته هستند. این نشانه ها عبارتند از:

مرحله اول (مرحله دردناک): درد در هنگام حرکت شانه و کاهش دامنه حرکتی آن

مرحله دوم (منجمد شدن): درد کمتر شانه ولی گرفتگی بیشتر و کاهش بیشتر دامنه حرکتی آن

مرحله سوم (مرحله ذوب): بهبود دامنه حرکتی شانه

کاربرد طب سوزنی در درمان شانه منجمد

تحریک نقاط طب سوزنی در عضله ساب اسکاپولاریس می تواند با اعمال مستقیم سوزن ها به عضله صورت گیرد. در حالی که سوزن زدن به نقاط طب سوزنی در عضله ساب اسکاپولاریس به کاهش درد کمک بسیاری می کند، با توجه به موقعیت مکانی این عضله، سوزن زدن ممکن است برای بیمار خوشایند نباشد. برای دسترسی به عضله ساب اسکاپولاریس، متخصص طب سوزنی باید با استفاده از قدرت زیادی، زیر بغل بیمار را لمس کند.
یک تکنیک دیگر طب سوزنی برای کاهش درد از طریق نقاط طب سوزنی شامل سوزن زدن در نقاطی خارج از محل درد است. این نقاط در همان کانال انرژی قرار دارند و با نقاط سوزنی محل ایجاد درد، در ارتباط هستند. به طور مثال، کانال روده کوچک درست از محلی که نقاط در ارتباط با عضله ساب اسکاپولاریس قرار دارند، عبور می کند. متخصص طب سوزنی می تواند با تحریک نقاط روی مریدین روده کوچک به درمان شانه منجمد بپردازد.

منابع

http://www.huffingtonpost.com/sara-calabro/frozen-shoulder_b_1733786.html