گالری ۱۰

کاهش سایز بازو از دست نیافتنی ترین درخواست های افراد با اضافه وزن به ویژه در خانم ها است، خوشبختانه امروزه چاقی و افتادگی بازو در طی چند جلسه محدود امبدینگ (کاشت نخ مونوکریل)، قابل درمان است.