گالری ۱۱

درمان چاقی و افتادگی شکمی با استفاده از روش امبدینگ (کاشت نخ جراحی قابل جذب) بدون عوارض جراحی.