گالری ۱۳

در طب سوزنی، در بررسی عنبیه بیمار با استفاده از دوربین های تخصصی موسوم به ایریدیوسکوپ، می توان اطلاعات مفیدی از بدن بیمار و بیماری وی به دست آورد.