گالری ۱۴

سوزن های طلایی و نقره ای که امروزه افق های پر قدرت تری را در طب سوزنی باز کرده اند، معمولا باید به همان شکل یک روز در میان زده شوند که این مراجعات متعدد ممکن است کمی سخت باشد اما استفاده از سوزن های دو هفته ای ASP با کاشت موقت می تواند علاوه بر کارکرد طلا و نقره، با ماندگاری طولاتری هم همراه باشد.