گالری ۳

الکترو- آکوپانکچر یا همان طب سوزنی با استفاده از جریان برق، از امکانات ویژه طب سوزنی وسترن است که در درمان درد، چاقی، افسردگی، ترک سیگار و مواد مخدر و بسیاری موارد دیگر، کاربرد دارد.