گالری ۴

در طب سوزنی ادونس که امروزه بیشتر در آلمان و فرانسه، معمول است با استفاده از ابزارهای تشخیصی ویژه، نقاطی موسوم به نقاط طلایی و نقره ای را در بدن پیدا می کنند. سوزن زدن در این نقاط ویژه، کارایی درمان را بسیار فراتر از روش های معمول طب سوزنی رسانده است.

Project Details
Name گالری ۴ Categories گالری