گالری ۴

در طب سوزنی ادونس که امروزه بیشتر در آلمان و فرانسه، معمول است با استفاده از ابزارهای تشخیصی ویژه، نقاطی موسوم به نقاط طلایی و نقره ای را در بدن پیدا می کنند. سوزن زدن در این نقاط ویژه، کارایی درمان را بسیار فراتر از روش های معمول طب سوزنی رسانده است.