گالری ۹

لیزر- اکوپانکچر، یکی دیگر از روش های تحریک نقاط در طب سوزنی است که به ویژه در طب سوزنی اطفال، بیماران مبتلا به ایدز یا هپاتیت، دریافت کنندگان وارفارین و طب سوزنی بی درد کاربرد دارد.