نورالژی هرپسی

در بیماری نورالژی هرپسی، دردهای شدید و سوزاننده عصبی در سگمان هایی از بدن که قبلا با زونا درگیر بوده اند، ایجاد می شود. در اغلب موارد، تا ۶ ماه بعد از زونا این دردهای کلافه کننده و آزار دهنده بهبود می یابند ولی در مواردی هم دردها تا چند سال باقی خواهند ماند.

درمان نورالژی هرپسی

تسکین درد با مصرف کورتون ها، ضد افسردگی ها و اپیوییدها که جهت تسکین دردهای مرحله حاد زونا استفاده می شوند. در مراحل بعدی از ضد افسردگی ها، ضد تشنج ها، مخدرها و کورتون اینتراتکال برای تسکین درد بهره می برند.

طب سوزنی در درمان نورالژی هرپسی

طب سوزنی به راحتی دردهای مربوط به نورالژی هرپسی را کنترل می کند.

از بین روش های طب سوزنی، کاشت ASP روی گوش و نیز کاشت ایمپلنت برای این بیماران بسیار عالی است. به این ترتیب درد بیمار بدون عوارض دارویی کنترل خواهد شد.