مثانه تحریک پذیر

مثانه تحریک پذیر، اختلالی است که در آن فرد بدون علت خاصی دچار بی اختیاری ادرار یا احساس ناگهانی برای دفع ادرار می شود. البته در مواردی به علت التهاب مثانه، افتادگی رحم و بارداری، این عارضه ایجاد می شود ولی در اغلب موارد علت خاصی ندارد.

در بسیاری از موارد، بروز مثانه تحریک پذیر با مسایل عصبی و روانی همزمانی دارد. این بیماری در پزشکی، درمان خاصی ندارد.

درمان مثانه تحریک پذیر با طب سوزنی

در درمان مثانه تحریک پذیر، طب سوزنی عالی عمل می کند. هم طب سوزنی بدن و هم گوش، به افزایش کارکرد عصبی عضلانی مثانه و رفع مشکلات روانی این افراد کمک زیادی می کند.