کمی شیر مادر

هنگامی که به قدر کافی انرژی نداشته باشید، شیر کمتری تولید می کنید. این اتفاق بیشتر برای مادرانی می افتد که تازه زایمان داشته اند و انرژی خود را از دست داده اند. همچنین این مادران در طول زایمان، خون زیادی از دست داده اند پس انرژی لازم برای تولید شیر به اندازه کافی را ندارند. طب سوزنی هورمون های لازم برای تولید و جریان شیر را افزایش می دهد. در طب سنتی چینی، متخصص این طب، گیاه درمانی و طب سوزنی را به طور ترکیبی برای داشتن شیر کافی و سالم برای تغذیه نوزاد شما استفاده می کند.
هنگامی که گردش انرژی در اطراف سینه شما مناسب نباشد، ممکن است تورم، درد، فشار، اتساع یا عفونت را تجربه کنید. این انسداد انرژی عموما از استرس های عاطفی مانند اضطراب، افسردگی، عصبانیت، خشم، نا امیدی یا استرس های روزمره مادرانی که تازه زایمان کرده اند، ناشی می شود. این استرس ها، جریان انرژی در کانال کبد را مسدود می کنند و به این ترتیب بر عملکرد سینه و شیردهی تاثیر می گذارند. طب سوزنی علاوه بر اینکه همه این استرس ها را از شما دور می کند، می تواند انسدادهای انرژی را که منجر به ایجاد درد می شوند را نیز برطرف کند.
هنگامی که برای درمان این نشانه ها تحت روش طب سوزنی قرار می گیرید، می توانید با آرامش بخوابید و اطمینان داشته باشید که هیچ سوزنی وارد سینه شما نمی شود. متخصص طب سوزنی روی نقاط مربوط به کانال کبد که نزدیک به قفسه سینه و در ساق و پا قرار دارند، کار می کند.
بهترین راه برای درمان عفونت، به کار بردن همزمان طب غربی (آنتی بیوتیک) برای از بین بردن عفونت و طب سوزنی برای برطرف کردن انسدادهای انرژی است.

منبع

http://www.divine-mama.com/blogs/mamahood/10133261-acupuncture-an-ancient-practice-for-breastfeeding-health