کابوس شبانه

کابوس نوعی رویا است که در بازه ای از خواب که دارای حرکات تند و پشت سر هم چشم (rapid eye movement (REM)) است، اتفاق می افتد. این رویا منجر به ایجاد احساس ترس، استرس و اضطراب شدید در فرد می شود. کابوس می تواند در نیمه های شب رخ دهد و فرد را از خواب بیدار کند. کابوس عموما ناشی از استرسی است که در طول روز در فرد وجود داشته است و در شب به قسمت خود آگاه مغز می رود.

درمان کابوس های شبانه با طب سوزنی

از آنجایی که طب سوزنی مستقیما بر روی استرس تاثیر گذار است، روشی بسیار مناسب برای درمان کابوس است. در طب چینی، استرس با کبد در ارتباط است. بر اساس باور طب چینی، کار کبد تنظیم جریان آزاد خون، احساسات و مواد غذایی در بدن است. هنگامی که کبد عملکرد مناسبی داشته باشد، خون، احساسات و مواد غذایی به خوبی در بدن پخش می شوند. اگر کبد آسیب ببیند، که ممکن است ناشی از استرس، خشم یا احساسات فرو خورده باشد، جریان مواد غذایی و انرژی در بدن مختل می شود. نشانه های آسیب کبد شامل افزایش استرس، گرفتگی گردن و شانه، بی خوابی و کابوس است.

نحوه تاثیر طب سوزنی بر روی کابوس های شبانه

طب سوزنی شامل وارد کردن سوزن های بسیار باریک در نقاط خاصی از بدن است. حدود ۳۶۵ نقطه طب سوزنی در بدن وجود دارد که می توانند به طرق مختلف با هم ترکیب شوند و نتیجه دلخواه ما را به وجود آورند. طب سوزنی موانع پر انرژی و فیزیکی را برطرف می کند و موجب حرکت و عملکرد ایده آل انرژی در بدن می شود. عموما بیماران بعد از انجام طب سوزنی، در طول خواب شبانه خود احساس آرامش می کنند.

منبع

www.thriveholistics.com/acupuncture-for-nightmares-nyc