فلج ناشی از سکته مغزی

بیماران سکته مغزی با یک مشکل اصلی مواجه هستند و آن ضعف عضلانی و یا فلج بعد از سکته مغزی است. این بیماران بعد از انجام درمان های مغز و اعصاب و ترخیص از بیمارستان تا مدت زیادی درگیر ورزش های منظم، فیزیوتراپی های مکرر و اصلاح رژیم غذایی هستند. نکته مهم دیگری که آن ها را اذیت می کند، افسردگی و اضطراب به دلیل حرکت نداشتن است. بیماری که سال ها راه میرفته اکنون خود را ناتوان می یابد و این اتفاق او را افسرده و کم توان تر می کند.

کمک طب سوزنی به بیماران سکته مغزی

اثر توانبخشی: طب سوزنی با افزایش خونرسانی محیطی و تحریک اعصاب انتهایی اندام ها، قدرت عضلات اندام ها را زیاد می کند. همچنین اسپاسم عضلانی اندام ها را نیز کاهش می دهد.

افزایش انرژی و کاهش افسردگی: این امر در بهبود سریع تر بیماران سکته مغزی نقش حیاتی دارد.

تحریک سلول های مغز به ترمیم نسبی: این اتفاق با انجام طب سوزنی گوش و اسکالپ آکوپانکچر رخ می دهد.

به این ترتیب بیماری که در حالت عادی بعد از یک سال توانایی خود را باز می یافت، با طب سوزنی دو ماه بعد، از جا بر می خیزد.

تعداد جلسات درمانی معمولا زیاد است اما در افراد بانشاط تر، سوخت و ساز بهتر بوده و در همراهی با اصلاح غذایی و اقدامات فیزیوتراپی، این بیماران سریع تر به درمان طب سوزنی پاسخ می دهند. مطب های طب سوزنی نیز همیشه پذیرای این چنین بیماران هستند که خود گویای اثرگذاری عالی این روش درمانی است.