درد شانه

شانه یک مفصل بسیار عجیب بوده که احتمال ایجاد درد در آن زیاد است. خوشبختانه ساختار پیچیده مفصل شانه، بازه حرکتی بسیار وسیعی را به ما می دهد. اینکه ما می توانیم شانه خود را به ترتیبی که هست حرکت دهیم، مدیون این ساختار پیچیده هستیم. متاسفانه مفصل شانه به طور نسبی تغذیه خونی مناسبی ندارد، بنابراین در صورت آسیب دیدن خیلی دیر درمان می شود. بهترین درمان برای مفصل شانه پیشگیری از آسیب آن است.
انواع دردهای شانه به شرح زیر است:

بورسیت شانه

التهاب تاندون روتاتور کاف

سندرم گیر افتادگی شانه

شانه منجمد

بی ثباتی شانه

آرتریت شانه

التهاب تاندون عضله دو سر

پارگی لابروم

درمان شانه درد توسط طب سوزنی

خوشبختانه طب سوزنی، چرخش جریان خون را در هر ناحیه ای که وارد می شود، بهبود می بخشد. در ادبیات طب سنتی چینی گفته می شود که طب سوزنی گردش خون و انرژی (چی Qi) را بهبود می بخشد. چی و خون در طب سنتی چینی نیروهای احیا کننده بدن هستند. گردش مناسب خون و انرژی موجب کاهش درد نیز می شود. صرف نظر از اینکه افراد مختلف چگونه کارکرد طب سوزنی را تعبیر می کنند، طب سوزنی با نیرو بخشیدن به ناحیه و شل کردن عضلات به درمان درد شانه می پردازد.

منابع

http://dylansteinacupuncture.com/acupuncture-pain-management/shoulder-pain/