تیک عصبی

تیک عصبی شامل حرکات سریع، عود کننده و هم شکل است که به طور غیر ارادی رخ می دهد. این حرکت ها می تواند به صورت پرش چشم، چشمک زدن، حرکات لب، سر و گردن، حرکات سایر نواحی بدن، صاف کردن گلو و سرفه نمایان شود. سن شروع تیک عصبی در کودکی و نوجوانی است. تیک عصبی بهبود نمی یابد ولی گاهی کمتر و گاهی بیشتر می شود.

علل

ار علت های بروز تیک عصبی می توان به زمینه ژنتیکی، اختلال در برخی نواحی مغزی، محرک ها و آمفتامین ها اشاره کرد. فشار عصبی نیز می تواند شدت تیک عصبی را بدتر کند. برخی بیماری های همراه مانند وسواس و بیش فعالی نیز ممکن است باعث بروز تیک عصبی شوند. همچنین وزن کم هنگام تولد، سختی زایمان و برخی مشکلات بارداری احتمال بروز تیک عصبی را در آینده افزایش می دهند.

درمان

تیک عصبی درمان قطعی ندارد. درمان بیماری های همراه، آرام بخشی، روش های روانشناسی برای فرد و خانواده می تواند در کاهش تیک عصبی موثر باشد.

درمان تیک عصبی با طب سوزنی

  • با طب سوزنی، کنترل تیک عصبی به طور موثری انجام می شود.
  • طب سوزنی، بیش فعالی و وسواس را بهتر می کند، اضطراب را کاهش می دهد و درمان هایی برای شل کردن عضلات دارد.
  • هر دو روش طب سوزنی بدن و گوش، در بهبود تیک عصبی عالی هستند.