درمان نگار ۹۰۳

لیفت شکم با استفاده از امبدینگ بیمار خانم ۲۸ ساله ای است که به علت شلی شکم بعد از زایمان مراجعه کرده است. وزن او در محدوده طبیعی است اما شکم کاملا شل...

read more
درمان نگار ۹۰۲

کاهش سایز باسن با امبدینگ بیمار آقای ۴۵ ساله ای است که برای کاهش سایز باسن مراجعه کرده است. وزن تقریبا مناسبی دارد اما باسن بزرگی دارد و به همین علت نیز در...

read more
درمان نگار ۹۰۱

کاهش وزن و کاهش سایز با امبدینگ سه موضع بیمار خانم ۳۴ ساله ای است که با وزن اولیه ۷۹ کیلو و قد ۱۵۸ سانتیمتر مراجعه کرده است. از پرخوری و عصبانیت نیز...

read more