درمان نگار ۴۰

پانیک بیمار دختر ۲۲ ساله ای است که از حدود ۷ سال قبل به نوعی از بیماری های اضطرابی به نام حمله پانیک مبتلا است. تعداد حملات این بیمار معمولا ماهانه یکبار است...

read more
درمان نگار ۹۶۸

بیمار خانم ۳۲ ساله، مدیر موفق یکی از شرکت های صنعتی بود که با این شکایت به مطب مراجعه کرد: "اضطراب و استرسم آنقدر زیاد شده است که دیگر نمی توانم وظایف روزمره...

read more