درمان نگار ۲۶

خانم ۶۱ ساله ای ساکن تهران جهت درمان آرتروز زانوی چپ با روش طب سوزنی به مطب مراجعه نمودند. اما پس از بررسی معلوم شد اصل منشأ درد بیمار، واریس شدید نواحی اطراف...

read more
درمان نگار ۱

خانم کافیه الف ۶۷ ساله به علت آرتروز مفصل هر دو زانو مراجعه نمودند. وی به توصیه فرزند خویش که در خارج از ایران زندگی می کند برای درمان با طب سوزنی اقدام...

read more