درمان نگار ۹۷۳

درد سیاتیکی آقای ۲۳ ساله، کارگر، با درد مسیر عصب سیاتیک از ۱.۵ سال پیش مراجعه نمود. در طول این ۱.۵ سال، دو بار حمله حاد و شدید را تجربه کرده بود که...

read more
درمان نگار ۹۷۲

مشکلات دیسک آقای ۳۵ ساله از کرمانشاه جهت درمان بیماری دیسک خود مراجعه نمود. دیسک بیمار در شرایط تورم و بیرون زدگی مختصر بود اما درد و ناراحتی زیادی را برای وی ایجاد...

read more