درمان نگار ۹۰۶

افزایش دمای بدن با طب سوزنی گوش بیمار خانم ۵۳ ساله ای است که برای درمان چاقی مراجعه کرده است. در معاینه مشخص شد بدن بیمار سرد است و تعریق زیادی هم دارد....

read more
درمان نگار ۹۰۵

درمان فوری خشکی و درد شانه با ماساژ گوش بیمار خانم ۶۵ ساله ای است که به علت درد و احساس گرفتگی شانه چپ مراجعه کرده است. او گفت از دو ماه قبل...

read more
درمان نگار ۹۰۴

درمان خشکی و درد شانه با آریکولارتراپی بیمار خانم ۵۷ ساله ای است که به علت فروزن شولدر (شانه منجمد) از دو سال قبل مراجعه کرده است. درمان های ضد درد و فیزیوتراپی...

read more