درمان نگار ۳۸

خانم ۳۶ ساله ای ساکن ورامین، با سابقه میگرن ۱۱ ساله، حمله های یک روز در میان و هر بار بیش از ۸ ساعت پیک درد به مطب مراجعه نمود. ردپای فوبیاهای متنوع...

read more
درمان نگار ۳۳

بیمار خانم ۵۸ ساله ای ساکن آذربایجان غربی است که به علت سردرد شدید مراجعه کرده است. سابقه سردردهای بیمار به حدود ۲۰ سال قبل برمی گردد. این بیمار معمولا در تمام روزها...

read more
درمان نگار ۲۵

آقای ۴۳ ساله با سینوزیت مزمن مراجعه و پس از ۷ جلسه درمانی و گذشت ۲ ماه، تحت رادیوگرافی سینوسی قرار گرفتند. نتیجه رادیوگرافی، با گرافی های قبلی متفاوت بوده و هیچ گونه...

read more
درمان نگار ۲۲

آقای ۲۳ ساله با میگرن مقاوم به انواع داروهای صناعی و گیاهی که حدود ۸ ماه بود به صورت هفتگی، تحت درمان سوماتوتریپیان تزریقی قرار داشته و بدون آن، دچار حملات شدید می...

read more
درمان نگار ۱۴

آقای ا.ح.ف ۲۸ ساله ساکن مشهد سردردهای چندین ساله با تشخیص میگرن و سینوزیت که زمان استرس و امتحانات و زمان سرما، تشدید می یابد و تاکنون به درمان های داروئی مقاوم بوده...

read more
درمان نگار ۹

بیمار خانم ۱۹ ساله ساکن کرج با سابقه میگرن ۵ ساله به مطب مراجعه نمود. سال گذشته در کرج تحت درمان طب سوزنی قرار گرفته بود و علیرغم پیش بینی جواب دهی عالی...

read more