درمان نگار ۳۰۵

خونریزی پشت شبکیه آقای ۷۷ ساله از تهران به دلیل خونریزی مویرگ پشت شبکیه در چشم چپ، دچار تاری و کاهش دید چشم چپ شده بود که با توجه به تجارب مثبت قبلی...

read more
درمان نگار ۹۷۶

پرولاکتین بالا خانم ۲۳ ساله با پرولاکتین بالا (pl:۸۹) و مقاوم به درمان و علائم سردرد، پریود به هم ریخته و استرس مراجعه کردند. پس از ۵ جلسه درمانی، بیمار ابراز نمود علائم...

read more
درمان نگار ۹۷۵

روماتیسم مفصلی آقای ۳۸ ساله مبتلا به روماتیسم مفصلی از ۸ سال پیش، با شکایت درد مهاجر در مفاصل مختلف مراجعه نمود. بیمار تحت نظر متخصص روماتولوژی درمان دارویی می شد. در طرح...

read more
درمان نگار ۲۳

خانم ۵۹ ساله مبتلا به طوفان تیروئیدی حاد که علیرغم مصرف سبد کامل دارویی، هیچ بهبود درمانی نداشت و زبده ترین همکاران غدد هم راهکاری را پیشنهاد نکرده بودند. ایشان به مدت ۵...

read more