درمان نگار ۳۰۱

آقای ۳۱ ساله راننده شیرازی ماشین های سنگین که متعاقب تصادف قبلی بیش از ۱ سال است درگیر دردهای شدید اندام تحتانی در پای چپ بوده اند به کلینیک طب سوزنی مراجعه کردند....

read more
درمان نگار ۲

درمان انحنای ستون فقرات نه آقای دکتر انحنا به سمت چپ بوده! خانم ۲۷ ساله با مشکل درد و انحنای ستون مهره ها که از ۸ سال پیش کشف شده مراجعه نموده بودند...

read more