درمان نگار ۹۷۴

سندرم روده تحریک پذیر

خانم ۲۹ ساله با سابقه ۳ ساله IBS (کولیت عصبی) به مطب مراجعه نمود.
ایشان با توجه به اینکه دفاع از پایان نامه را در ماه آینده در پیش داشت، بسیار نگران بود که در جلسه دفاعیه، دچار علائم اسهال گوارشی که عموماً هم در شرایط استرس، تشدید می شد، قرار بگیرد.
بیمار به مدت ۱۱ جلسه با طب سوزنی گوش، تحت درمان قرار گرفت و در پایان، علاوه بر آرام سازی بسیار زیاد، علائم گوارش نیز کاملاً محدود شد.
“خوشبختانه جلسه دفاع بیمار به خوبی و به دور از مشکل پزشکی انجام شد.”