درمان نگار ۱۴

آقای ا.ح.ف ۲۸ ساله ساکن مشهد سردردهای چندین ساله با تشخیص میگرن و سینوزیت که زمان استرس و امتحانات و زمان سرما، تشدید می یابد و تاکنون به درمان های داروئی مقاوم بوده است. بیمار همچنین از کم خوابی، لاغری و اعصاب ناراحت است. بعد از جلسه ۵ طب سوزنی در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۸۴ خواب بهتر شده بود. بعد از جلسه ۷ میگرن تا حدودی کنترل شده بود. بعد از جلسه ۱۴ در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۴سردردها بطور کامل کنترل شده بود و بیمار هیچگونه ناراحتی نداشت. تا تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۸۵ تنها ۴ جلسه یادآوری در زمان امتحانات و استرس و زمان سرما خوردگی انجام شد.

لینک درمان نگارهای مرتبط:
درمان نگار ۹
درمان نگار ۲۲
درمان نگار ۳۳
درمان نگار ۳۸