درمان نگار ۲

درمان انحنای ستون فقرات

نه آقای دکتر انحنا به سمت چپ بوده!
خانم ۲۷ ساله با مشکل درد و انحنای ستون مهره ها که از ۸ سال پیش کشف شده مراجعه نموده بودند انواع درمان های انجام شده با هیچ موفقیتی همراه نبود و طب سوزنی به عنوان آخرین تیر ترکش انتخاب شده بود.
برای بیمار از تکنیک تریگر پوینت تراپی با سوزن های طب سوزنی به علاوه آزادسازی عضلات درگیر حاشیه مهره ها استفاده شد. پس از انجام دو جلسه درمانی، در معاینه گفتم خوشبختانه ۸۰% ماجرا حل شده است اما هنوز کمی از انحنا باقی مانده است.
اما اظهارات بیمار و مراجعه مجدد به پرونده نشان داد، انحنای بخش بالایی S و بالازدگی شانه در سمت چپ بوده است. در واقع، درمان آن قدر خوب عمل کرده بود که حتی پزشک معالج را فریب داد و واقعاً تصور اولیه این بود که سمت راست است که بالا بوده و هنوز کمی بالاتر از چپ است. در حالی که کاملا معکوس بود.