درمان نگار ۲۳

خانم ۵۹ ساله مبتلا به طوفان تیروئیدی حاد که علیرغم مصرف سبد کامل دارویی، هیچ بهبود درمانی نداشت و زبده ترین همکاران غدد هم راهکاری را پیشنهاد نکرده بودند. ایشان به مدت ۵ جلسه تحت درمان طب سوزنی قرار گرفت که منجر به خروج بیمار از فاز فوق حاد گردید. متعاقب این میزان بهبودی و بازیافت قدرت مدیریت روانی بیمار، باقیمانده درمان با طب کلاسیک انجام شد.