درمان نگار ۲۶

خانم ۶۱ ساله ای ساکن تهران جهت درمان آرتروز زانوی چپ با روش طب سوزنی به مطب مراجعه نمودند. اما پس از بررسی معلوم شد اصل منشأ درد بیمار، واریس شدید نواحی اطراف و پشت زانو است، لذا جهت درمان بیمار ۲ جلسه حجامت ویژه سوزنی انجام شد که خوشبختانه ۸۰% بهبودی و تغییر جدی در سطح زندگی را برای بیمار به ارمغان آورد.

دکتر قاسمی